Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy

 

                                                                            Volunteer fire company Mnišek pod Brdy, Prague - west, Czech republic.  Since 1879

 

 

 

 

Napište nám hmpb@seznam.cz

Naše adresa:

 

Sbor dobrovolných hasičů

Mníšek pod Brdy

Pražská 601.

Mníšek pod Brdy

252 10

 

IČO: 63109379

 

Telefony:

 

starostka sboru:

Helena Havelková 604 285 601

 

velitel sboru:

Jaroslav Prais        603 419 235

 

velitel JSDHO, ev.č. 21A137:

Josef Dvořák          605 354 771

 

 

Starší stránky

SDH Mníšek pod Brdy

 

Náš tip !!!

 
bullet

Kompletní sbírky zákonů jsou ve formátu PDF zdarma na  http://www.mvcr.cz/

bullet

Dobrovolní hasiči SH ČMS http://www.dh.cz/

bullet

Centrální evidence SDH

 https://www.evidencesdh.cz/

(autorizovaný přístup)

bullet

KPO HMPB

 http://mnisek-pod-brdy.ikpo.cz/

(autorizovaný přístup)

bullet

OSH ČMS Praha- západ

           http://www.oshpz.cz/ - staré

               http://oshpz.webnode.cz/ - nové

bullet

Rejstříky a registry - státní správa http://rejstriky.statnisprava.cz/

bullet

Státní správa  http://www.statnisprava.cz/

bullet

Portál veřejné správy ČR

           http://portal.gov.cz

bullet

vyhledávač - Globalsearch http://www.globalsearch.cz

bullet

Mníšek pod Brdy http://www.mnisek.cz

bullet

Rozcestník hasičského internetu           http://www.hasici.org

bullet

Prohasiče         http://www.prohasice.com

bullet

Klub 112

              http://www.klub112.cz

bullet

Zákony pro lidi

              http://www.zakonyprolidi.cz

 

Další odkazy zde

 

Něco pro Vaše ouško ( wma)

 

Hasič (V mládí jsem se učil hasičem)

Hoří  (hhhhh)

Kontrolní otázka (zrezne)

Pijete kořalku? (Otto Katz - Švejk)

Liguéré (Anton Špelec - ostrostřelec)

 

Horké zprávy z MVCR

 

Uloupené moudro

 

 

Souhrn metodických předpisů

pro činnost jednotek požární ochrany

http://metodika.cahd.cz/

(stránky České asociace hasičských důstojníků)

 

 

Řády v PO (pdf.)

 

Sbírka interních aktů řízení GŘ HZS ČR  částka 25/2009, která platí od 1.1.2010

 

Bojový řád jednotek PO

 

Cvičební řád jednotek PO

 

Řád analogové rádiové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS
 

Řád strojní služby
 

Řád chemické služby
 

Řád technické služby
 

Lhůty kontrol a revizí v CHTS

 

 

Další dokumenty k výcviku

 

bullet Dokumentace zdolávání požárů - všeobecně
bullet Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu
bullet Nežádoucí hoření - požár
bullet Odhad sil a T.P. pro zdolávání požáru
bullet Organizace řízení zásahu
bullet Parametry požáru
bullet Požární útok a obrana
bullet Proces hoření
bullet Produkty hoření
bullet Rozdělení hořlavých látek a jejich PTCH
bullet Výměna plynů při požáru
bullet Záchrana osob - obecně
bullet Záchrana osob z výšky
bullet Záchrana osob z demolic a závalů

 
   

 

Click for Praha, Czech Republic Forecast

 

  In-počasí

!!!zde   OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ zde !!!

Aktuality

Mnoho fotografií z různých akcí naleznete zde

 

Videa z různých akcí naleznete zde

 

Facebook SDH Mníšek pod Brdy zde

 

Stránky SDH Mníšek pod Brdy na KPO zde

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Obnova požární techniky JSDH Mníšek pod Brdy

 

S rozvojem územního celku, tudíž města, je nutný i rozvoj požární ochrany, zejména požární techniky v místě, a to i u dobrovolných hasičů, neboť tak malé město si nemůže dovolit držet profesionální jednotku hasičů i v omezeném počtu. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy, coby zařízení města, užívá ke své výjezdové činnosti mimo jiné vozidlo CAS 25 LIAZ, které bylo nejprve zapůjčeno po zrušení závodního hasičského sboru podniku Kovohutě Mníšek městu a poté odkoupeno za zůstatkovou hodnotu. V té době s vozidlem starým 19 let bylo nutno něco ve směru oprav udělat. Dilema bylo buď vozidlo nové, za přispění státu a ceně kolem 6 mil. Kč, státní dotace 2 mil. Kč, zbytek město, nebo oprava stávajícího vozidla s možným příspěvkem Krajského úřadu Středočeského kraje. Po posouzení možností zřizovatelem tj. městem a sborem dobrovolných hasičů bylo rozhodnuto o generální opravě stávajícího vozidla LIAZ. Nutno dodat, že požární technika dříve než se znehodnotí ujetými kilometry, tak z velké části zkoroduje. Z rozpočtu města na požární ochranu bylo na podzim roku 2009 opravena podvozková část s hnacími agregáty ve výši 130 tis. Kč, za přispění Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ve výši 50 tis. Kč. Další etapou byla obnova hasičské nástavby vozidla, již značně zkorodované. Na tuto opravu byl požádán krajský úřad Středočeského kraje o dotaci ve výši 500 tis. Kč. I když naše jednotka sboru dobrovolných hasičů poskytuje pomoc při mimořádných situacích i obcím přilehlých regionů, nebyl náš požadavek vyslyšen. A to zhruba při 50 výjezdech ročně, je ze 2/3 poskytována pomoc mimo katastr města. Jelikož se jednalo o podlimitní zakázku a nebylo třeba zadat tuto ve výběrovém řízení, po zkušenostech a referencích, byla vybrána pro rekonstrukci nástavby firma KOMET Pečky. Vlastní rekonstrukce byla dodavatelem rozdělena do 3 etap podle finančních možností města. Začátkem prosince 2010 bylo vozidlo předáno do opravy a během oprav řešeny zásadní a nepředvídatelné problémy po rozebrání celého zařízení. Během oprav bylo podniknuto několik návštěv u dodavatele k upřesnění prováděných prací. Dá se říci, že vznikla zcela nová nástavba i s kompletní opravou čerpacího zařízení. Vozidlo bylo předáno městu 23. 2. 2011. Po prvé prohlídce, hned na místě dodavatele bylo konstatováno, že za daných finančních možností a potřeb hasičského sboru byl úkol bezezbytku naplněn. Celková cena opravy nástavby činila 850 tis. Kč, zcela pokryta městem. Po rekonstrukci vozidlo splňuje požadavky vyhlášky ministerstva vnitra na zásahovou techniku tohoto typu. Za předpokladu dobrého zacházení a náležité údržby vozidla je předpokládaná jeho životnost asi 15 let. Nutno připomenout, že toto vozidlo je základním technickým prostředkem k likvidaci téměř všech mimořádných situací, je to taková malá hasičská zbrojnice.

                                                                                                                               Jiří Vlček st.

                                                                                                                          dlouholetý velitel

 

 

Poděkování za práci

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali těmto členům

JSDH Mníšek pod Brdy:

 

Jiří Vlček st. - dlouholetý velitel sboru (Starouš Vlčák) - již není v jednotce

Jiří Vlček ml. - strojník (Vlčák) - iž není v jednotce

Josef Dvořák - velitel.JSDH (Pepa)

Luboš Balej ml. - velitel.družstva (Lupínek)

Michal Balej - strojník (Míša)

Josef Černý st. - strojník (Drápalík)

Josef Černý ml. - hasič (Pepíno)

Miroslav Šrámek - strojník (Šrámoš)

Miroslav Dvořák - hasič (Dvoříno)

Václav Kovář - strojník (Vendys)

Ing. Miroslav Rousek - velitel družstva (Míííráá)

Lukáš Sosna - hasič - (Lukýno)

 

 

i ostatním členům sboru, kteří mimo své povolání, na úkor svých rodin a volného času bez ohledu na roční i denní dobu odpracovali zdarma stovky  hodin  při údržbě a opravách nám svěřené techniky a věcných prostředků (majetek městského úřadu). Tito členové v "polních podmínkách" provedli výměnu čerpadla  Liaz CAS 25, celkovou úpravu nástavby včetně výtlačné části Tatra 815, generální opravu PPS 12, výměnu motoru a generální opravu nástavby včetně úprav na T 138 CAS 32, běžné opravy plovoucích čerpadel a elektrocentrál, průběžné opravy techniky a věcných prostředků po použití při zásazích a ostatních činnostech.  Těmito svépomocnými pracemi ušetřili městskému úřadu při dnešních cenách výše zmíněných oprav mnoho set tisíc korun,  (nikdo to nikdy nepočítal). Zde nejsou zahrnuty odpracované hodiny při zásazích (ve ztížených podmínkách a v dýchací technice), výcviku a ostatních činnostech. 

 

Dále bychom na tomto místě rádi poděkovali za spolupráci a pomoc

HZS Středočeského kraje - stanice Řevnice a ostatním okolním sborům.

 

 

Výjezdy od 1.1.2024

18  

Při těchto výjezdech jednotka zasahovala celkem u 19 událostí.

 

Událostí dle charakteru:

 

 

online zprávy:

 

Právě se děje

Vzkazníček

 

Trochu o počasí

Trochu o první pomoci

 

 

 

WebZdarma.cz

horizontal rule

Domů | O Mníšku pod Brdy | Historie sboru | Zásahová jednotka | Fotogalerie | Na pomoc výcviku | Trocha legislativy | Odkazy | Archiv

TOPlist

S problémy, náměty nebo dotazy týkajícími se tohoto webu se obraťte na [jprais@seznam.cz].


Poslední aktualizace: 12.02.2024