Trocha legislativy

 

                                                          Volunteer fire company Mnišek pod Brdy, Prague - west, Czech republic.  Since 1879

 

 

 

Něco málo z legislativy

Na této stránce jsou v dolní části uvedeny některé zákony, vyhlášky a nařízení, které se nějakým způsobem dotýkají činnosti sborů dobrovolných hasičů. V případě, že se Vám podaří získat nějaké další rádi uvítáme Vaše upozornění a pokusíme se je zde uvést.

Kompletní sbírky zákonů jsou ve formátu PDF zdarma na  http://www.mvcr.cz/   DOPORUČUJEME !!!     ( ale je třeba mít nainstalován ACROBAT READER 3 a vyšší )

 

Zde je odkaz na portál ASPI

http://www.zakonynawebu.cz/

 obsahuje aktuální znění všech zákonů a vyhlášek včetně derogací

 

Zde je možno vyhledat potřebný zákon na portálu LexData:

(hledaný zákon napište ve formátu např. 133/1985)

Aktuální změny v legislativě

 

Seznam důležitých zákonů a vyhlášek, které se dotýkají PO

(některé jsou již zrušené nebo novelizované, případně nahrazené novými)

 

40/1964 Sb.    Občanský zákoník

65/1965 Sb.    Zákoník práce

108/1996 Sb.  Prováděcí nařízení vlády k Zákoníku práce

133/1985 Sb.  Zákon o požární ochraně

368/1992 Sb.  Zákon o správních poplatcích 

81/1995 Sb.    Vyhláška MF ze dne 26.dubna 1995 - Vyhláška o osvobození od správních poplatků

16/1993 Sb.    Zákon o dani silniční

13/1997 Sb.    Zákon ze dne 23.ledna 1997 - Zákon o pozemních komunikacích

106/1999 Sb.  Zákon ze dne 11. května 1999 - Zákon o svobodném přístupu k informacím

168/1999 Sb  Zákon ze dne 13.července 1997 - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

254/1999 Sb.  Vyhláška MV ze dne 21.10.1999 o technických podmínkách požární techniky.

255/1999 Sb.  Vyhláška MV ze dne 21.10.1999 o technických podmínkách věcných prostředků PO

101/2000 Sb.  Zákon ze dne 4. dubna 2000 - Ochrana osobních údajů

177/2001 Sb  Zákon ze dne 16. května 2001 - Změna zákona č.101/2000, o ochraně osobních údajů

128/2000 Sb.  Zákon ze dne 12.dubna 2000 - Zákon o obcích

129/2000 Sb.  Zákon ze dne 12.dubna 2000 - Zákon o krajích

238/2000 Sb.  Zákon ze dne 28. června 2000 - Zákon o hasičském záchranném sboru

239/2000 Sb.  Zákon ze dne 28.června 2000 - Zákon o integrovaném záchranném systému

361/2000 Sb.  Zákon ze dne 14.září 2000 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích

67/2001 Sb.    ze dne 21.února 2001 - Úplné znění zákona o PO (133/1985)

110/2001 Sb.  Zákon ze dne 17. ledna 2001 - Vozidla s výstražným světlem modré barvy     

172/2001 Sb.  NV ze dne 18.dubna 2001 - k provedení Zákona o požární ochraně

246/2001 Sb.  Vyhláška MV ze dne 29. června 2001 - O požární prevenci

247/2001 Sb.  Vyhláška MV ze dne 22.června 2001 - O organizaci jednotek PO

328/2001 Sb.  Zákon ze dne 5.září 2001 - O podrobnostech zabezpečení IZS

Vyhl. MV 21 a 22 1996 

Domů | O Mníšku pod Brdy | Historie sboru | Zásahová jednotka | Mladí hasiči | Trocha filmů | Fotogalerie | Návštěvní kniha | Hasičské fórum | Na pomoc výcviku | Trocha legislativy | Odkazy | Archiv

TOPlist

S problémy, náměty nebo dotazy týkajícími se tohoto webu se obraťte na [jprais@seznam.cz].


Poslední aktualizace: 31.12.2012