Na pomoc výcviku

 

                                                          Volunteer fire company Mnišek pod Brdy, Prague - west, Czech republic.  Since 1879

 

 

 

Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek technických prostředků PO je v dolní části stránky

 

 

Souhrn metodických předpisů

pro činnost jednotek požární ochrany

http://metodika.cahd.cz/

(stránky České asociace hasičských důstojníků)

 

 

Řády v PO (pdf.)

 

Bojový řád jednotek PO

 

Cvičební řád jednotek PO

 

Řád analogové rádiové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS
 

Řád strojní služby
 

Řád chemické služby
 

Řád technické služby

 

Další dokumenty k výcviku

Dokumentace zdolávání požárů - všeobecně

Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu

Nežádoucí hoření - požár

Odhad sil a T.P. pro zdolávání požáru

Organizace řízení zásahu

Parametry požáru

Požární útok a obrana

Proces hoření

Produkty hoření

Rozdělení hořlavých látek a jejich PTCH

Výměna plynů při požáru

Záchrana osob - obecně

Záchrana osob z výšky

Záchrana osob z demolic a závalů

 

Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek technických prostředků PO

 

P.č.

 

 

Prostředek

Po použití,  po opravě, před zavedením

1x1m.

1x3m.

1x6m.

1x1r.

1x2r.

1x5r.

 

 

    1

VDP (S71, S2, PA8OD*,      PA94D*, a pod.)

K    ZM   ZF

 

 

K    ZM   ZF

 

 

R*        1x 6r.

    2

Plicní automatika VDP

 

 

 

 

 

 

R

    3

Tlakové láhve (vzduch, kyslík*, technický vzduch*, CO2*)

doplnění média

 

 

 

výměna média

 

R              * R 1x 10 let

    4

Maska VDP (CM4, CM5,    P. Nova, Futura, apod.)

K   ZF

 

 

K   ZF

 

 

 

 

    5

Křísící technika (Saturn Oxy)

K   ZM   ZF

 

 

K    ZM   ZF

 

 

 

    6

Křísící technika (RK34,  RK Laerdal, ústenky  Laerdal,  odsávačka)

K     ZF

 

 

K   ZF

 

 

 

    7

Ochranné obleky (OL2, Sunit, SOO CO,          OPCH90*, Izotemp 2000)

K      ZT*        ZF

 

 

K  ZT*   ZF

 

 

 

    8

Harmonikový nasávač pro detekci toxicity (Accuro Dräger, Universal 86)

K      ZF           Doplnění DT

K     ZF

 

 

 

Výměna DT

 

    9

Detekční technika

K      ZF

K     ZF

 

KA*

 

 

 

   10

Prostředky pro práci ve výškách (postroje, lana, provazový žebřík, apod.)

K    ZF

 

 

 

K   KS

 

 

   11

Záchranná matrace   pro  seskok  (PN 004-80-91)

K    ZF

 

 

K

K   ZF

 

 R  TZ

  

   12

Hasicí přístroje (ruční, pojízdné, přívěsné)

KS

 

 

 

KS

 

  

 

   13

Zdravotnický materiál          (lékárničky, fixační  soupravy EGO*, textilní, vakuová nosítka EGO*, nosítka NZ1*, autoinjektor)                 

K     ZF*   

 

 

K   ZF*    

 

 

 

 

14

Osobní ochranné prostředky hasiče – přilba  (Gallet), ochranný oděv  (Fireman),  zásah. obuv,  zásah. rukavice

KU

 

 

 

 

 

 

15

Požárnický opasek (A6)

KU  K*    ZF*

 

 

 

K   ZF

 

 

16

Osvětlovací technika (lampy, reflektory, stativy, cívky, a pod.)

K    ZF

 

 

 

K    ZF

 

 

17

Ruční a přilbové svítilny (SA 6061,  a pod.)

K     ZF

 

K    ZF

 

 

 

 

18

Prac. polohovací pás AP 1

KU

 

 

 

KS

 

 
                 
  

Poznámka:

- o kontrolách, funkčních zkouškách, atd. u tučně zvýrazněných technických prostředků se vedou trvalé záznamy )

    -    kontrola (kompletnost, neporušenost, a pod.)

ZF   -    zkouška funkčnosti a běžná údržba (dle návodu výrobce a platných předpisů)

ZM  -   zkouška měřením  (pomocí měřících zařízení, dle návodu výrobce)

ZT   -   zkouška těsnosti (dle návodu výrobce a platných předpisů)

KA  -    kalibrace prostředku (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní  organizace)

R    -    revize (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

TZ  -    tlaková zkouška (zajišťuje revizní technik)

CE  -    cejchování (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

KS  -    kontrola  servismanem  (zajišťuje  pověřená servisní organizace)

KU -     kontrola uživatelem 

ZN -     zkouška čerpadla nasáváním (dle návodu výrobce a platných předpisů)

 

O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let.

 

Domů | O Mníšku pod Brdy | Historie sboru | Zásahová jednotka | Mladí hasiči | Trocha filmů | Fotogalerie | Návštěvní kniha | Hasičské fórum | Na pomoc výcviku | Trocha legislativy | Odkazy | Archiv

TOPlist

S problémy, náměty nebo dotazy týkajícími se tohoto webu se obraťte na [jprais@seznam.cz].


Poslední aktualizace: 31.12.2012