Zásahová jednotka

 

                                                                Volunteer fire company Mnišek pod Brdy, Prague - west, Czech republic.  Since 1879

 

 

 

 

"mlaďasové" ze zásahové jednotky

"rookie firemans" from emergency truck troop

 
i výcvik na vodě se musí (and training afloat have to)
 
Tatřička v akci (old T138 in action)
 
"mlaďasové" v akci (rookies in action)
 
"mlaďasové" v akci (rookies in action)
 
naše babička Erenka  v Praze (ours grandmother Erenka in Prague)
 
když můžou myslivci proč né hasiči (when is able to huntsman why not firemen)
 

Řevnice povodně 2002 (Revnice flood 2002)

 

v historických uniformách (in historical uniforms)

 

V  městě Mníšku pod Brdy je zřízena dobrovolná zásahová jednotka v počtu 21 hasičů.  Z toho je proškoleno a má odbornou způsobilost jako velitel 6 členů, jako  strojník 10  členů, jako nositel dýchací techniky 12 členů, jako spojař 8 členů, jako lezec 8 členů a jako pracovník s motorovou pilou 11 členů. Jednotka je složena z členů, kteří mají příslušný výcvik a jsou fyzicky způsobilí k práci v jednotce. Mezi příslušníky zásahové jednotky máme i hasiče, kteří jsou zaměstnáni u profesionálních jednotek (HZS Praha, HZS Praha západ), všichni příslušníci jednotky prochází pravidelnými lékařskými prohlídkami, dle svých odborností absolvují předepsaná školení a výcvik (velitelé, strojníci, protiplyn a pod.),. 

 Probíhají pravidelná školení, která pořádá HZS Okresu Praha - západ spolu s  OSH Praha - západ s náplní pro velitele, strojníky,  nositele dýchací techniky. Členové zásahové jednotky absolvují celodenní odborné stáže na stanici HZS v  Řevnicích, kde jsou zařazeni do výjezdu a zúčastňují se prováděných zásahů. Zároveň zde absolvují odborné školení a zkoušky dle svého funkčního zařazení v zásahové jednotce. Formu tohoto školení si naši členové velmi oblíbili. Na tomto místě chceme poděkovat veliteli stanice HZS Řevnice, který nám umožňuje provádět si při stážích údržbu na našich vozidlech v prostorách dílen na stanici a našim členům, příslušníkům HZS, kteří nám při údržbě pomáhají. Nositelé dýchací techniky absolvují každé tři měsíce pravidelné proškolení a přezkoušení v této problematice včetně roční lékařské prohlídky. V současné době má sbor všechny příslušníky zásahové jednotky dle zařazení a odbornosti řádně proškolené a odborně i zdravotně způsobilé pro provádění činností pro které je tato jednotka určena.

Foto ze stáže konané dne 15. 5. 2004

  K plnění úkolů pro veřejnost má náš hasičský sbor k dispozici následující techniku:

 

bullet

CAS 25 – Liaz 101, která je vybavena mimo jiné elektrocentrálou, motorovou pilou, rozbrusem a dýchací technikou a plovoucím čerpadlem Honda,

bullet

CAS 32 - Tatra 815 ,  která je vybavena  dýchací technikou, elektrocentrálou, motorovou pilou,

bullet

 CAS 32 - Tatra 138, která je vybavena  dýchací technikou a plovoucím čerpadlem,

bullet

 CAS 16 - Praga RN, dnes již historické vozidlo

bullet

 PPS 12

   

Všechna vozidla procházejí pravidelnými technickými kontrolami a jsou způsobilá plnit úkoly, pro které jsou určeny.  

        

Veškerá dýchací technika ( 9 ks VDP Saturn a 10 ks VDP Dräger) je pravidelně kontrolována v předepsaných lhůtách u protiplynové služby HZS Praha - západ a je možno ji kdykoli bez obav použít.

       

Dále je zásahová jednotka vybavena přílbami Gallet, kabáty Nomex, kapesními radiostanicemi, obleky proti sálavému teplu a ostatními ochrannými pomůckami, což umožňuje provádění zásahu i ve velmi stížených a složitých podmínkách. Díky vybavenosti a vycvičenosti naší zásahové jednotky a díky pravidelnému seznamování se s technikou a novinkami v technických prostředcích hasičských záchranných sborů, jejichž jsou naši členové příslušníky, se daří držet zájem členů o hasičské řemeslo, být rovnocenným partnerem a nezanedbatelným spolupracovníkem HZS okresu Praha západ, což se pravidelně prokazuje na společných zásazích.

 

Svolávání členů zásahové jednotky je řešeno pomocí zpráv SMS zasílaných na mobilní telefony z krajského operačního střediska v Kladně. Proto je starou známou sirénu slyšet jen v případě její zkoušky.

   

Práce a zásluhy příslušníků zásahové jednotky byla mnohokrát oceněna i řády vyznamenáními. Medaile "Za odvahu a statečnost (3 příslušníci) "Za záchranu života" (2 příslušníci), "Řád sv. Floriána" (4 příslušníci), "Za mimořádné zásluhy" (4 příslušníci), "Medaile sv. Floriána" (4 příslušníci), "Za službu vlasti" (1 příslušník) a mnoho dalších ocenění a vyznamenání včetně děkovných dopisů od institucí i občanů. 

 

Výjezdy od roku 2002

rok   2016    67 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

 29 výjezdů k požárům  

bullet

 47 k tech. zásahu

bullet

 2   k dopravní nehodě

bullet

 2   k úniku ropných produktů

bullet

 5   planý poplach

bullet

 2   taktické cvičení

bullet  2   ostatní činnost

 

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1234 hodin  z toho 44,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

Události v katastru obce       35

Události mimo katastr obce 54

 

Výjezdy do katastru obce     34

Výjezdy mimo katastr obce  33

 

rok   2015    87 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

 36 výjezdů k požárům  

bullet

 31 k tech. zásahu

bullet

 5   k dopravní nehodě

bullet

 4   k úniku ropných produktů

bullet

 2   planý poplach

bullet

 1   taktické cvičení

bullet  8   ostatní činnost

 

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1427 hodin  z toho 64,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

Zásahy v katastru obce         55

Zásahy mimo katastr obce    32

 

rok   2014    46 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

 20 výjezdů k požárům  

bullet

 14 k tech. zásahu

bullet

 0   k dopravní nehodě

bullet

 5   k úniku ropných produktů

bullet

 1   planý poplach

bullet

 1   taktické cvičení

bullet  6   ostatní činnost

 

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1247 hodin  z toho 43,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

Zásahy v katastru obce         31

Zásahy mimo katastr obce    16

 

rok   2013    79 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

 19 výjezdů k požárům  

bullet

 55 k tech. zásahu

bullet

 4   k dopravní nehodě

bullet

 0   k úniku ropných produktů

bullet

 1   planý poplach

bullet

 0   taktické cvičení

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1684 hodin  z toho 39,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

Zásahy v katastru obce         53

Zásahy mimo katastr obce    26

 

rok   2012    47 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

 31 výjezdů k požárům  

bullet

 11 k tech. zásahu

bullet

 3   k dopravní nehodě

bullet

 0   k úniku ropných produktů

bullet

 1   planý poplach

bullet

 1   taktické cvičení

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1468 hodin  z toho 29,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

 rok   2011    43 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

 25 výjezdů k požárům

 

bullet

 12 k tech. zásahu

 

bullet

 3   k dopravní nehodě

 

bullet

 1   k úniku ropných produktů

 

bullet

 2   planý poplach

 

bullet

 0   taktické cvičení

 

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1396 hodin  z toho 21,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

rok   2010    39 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

24 výjezdů k požárům

bullet

 7   k tech. zásahu

bullet

 6   k dopravní nehodě

bullet

 1  k úniku ropných produktů

bullet

 1   planý poplach

bullet

 1   taktické cvičení

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1420 hodin  z toho 26,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

rok   2009    49 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

27 výjezdů k požárům

bullet

14   k tech. zásahu

bullet

 4   k dopravní nehodě

bullet

1  k úniku ropných produktů

bullet

1   planý poplach

bullet

0   taktické cvičení

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1630 hodin  z toho 31,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

 

 

rok  2008    49 výjezdů

Dle charakteru bylo:

bullet

40 výjezdů k požárům

bullet

 k tech. zásahu

bullet

1   k dopravní nehodě

bullet

1  k úniku ropných produktů

bullet

0   planý poplach

bullet

0   taktické cvičení

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1510 hodin  z toho 24,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

rok   2007    47 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

31 výjezdů k požárům  

bullet

12 k tech. zásahu

bullet

0   k dopravní nehodě

bullet

3   k úniku ropných produktů

bullet

0   planý poplach

bullet

1   taktické cvičení

 Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1431 hodin  z toho 26,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

Foto ze zásahů:

bullet

V průběhu uragánu "Kyrill" ve dnech 18. a 19.1.2007 příslušníci naší zásahové jednotky nepřetržitě pracovali 2dny na odstraňování následků silného větru - zabezpečovali utrhané střechy a likvidovali padlé a polámané stromy v Mníšku pod Brdy a přilehlém okolí

Větrná smršť "Kyrill" a technické pomoci.

Týkalo se to zejména období čtvrtka od 21:25 hodin 18.1.2007 do 15:15 hodin 19.1.2007, kdy JPO II  Mníšek pod Brdy, byla KOIS Středočeského kraje v Kladně povolána k odstraňování následků vichřice. V nočních hodinách se jednalo zejména o uvolňování komunikací od padlých stromů, k zajištění průjezdnosti autobusových linek ranních spojů. Stříbrná Lhota,  Kaple-Malá Svatá hora, Kytín, Čisovice, Bratřínov, Bojov a Mníšek pod Brdy. 19.1. v 8:50 hod. byla jednotka povolána ke stržené plechové střeše fy. UZAK Slabihoudek Průmyslová ul. Mníšek pod Brdy.  Z administrativněprovozní haly o rozměrech asi 25x40m byla jižní část střechy stržena asi ze dvou třetin, a pomocí autojeřábu, plošiny a zaměstnanců firmy se podařilo tuto usadit zpět a zakrýt střechu nad kancelářemi. Severní část střechy byla stržena úplně a vržena přes přístupovou komunikaci a vrata ke dvěma dalším provozovnám. Tato část střechy byla za použití ručního nářadí, rozbrusu a motorové pily rozdělena na několik menších částí a pomocí autojeřábu odstraněna. Je to největší škodná událost v našem regionu, neboť ostatní události byly jen menšího rozsahu, polámané ploty od padlých stromů, zlámané sloupy telefonního vedení, spadlé střešní tašky, hřebenáče, plechové atiky.

 

rok   2006    31 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

24 výjezdů k požárům

bullet

3 k tech. zásahu

bullet

0 k dopravní nehodě

bullet

2 k úniku ropných produktů

bullet

1 planý poplach

bullet

1 taktické cvičení

 

Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1238 hodin  z toho 36,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 Foto ze zásahů:

bullet

Akce "bytovka" 25.11.2006

bullet

Námětové cvičení - Domov důchodců 17.1.2006

 

 

 

rok   2005    32 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

24 výjezdů k požárům

bullet

3 k tech. zásahu

bullet

0 k dopravní nehodě

bullet

0 k úniku ropných produktů

bullet

2 plané poplachy

bullet

1 taktické cvičení

 

        Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1356 hodin  z toho 21,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

Foto ze zásahů:

bullet

Řitka 29.04.2005

 

 

rok   2004    28 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

22 výjezdů k požárům

bullet

3 k tech. zásahu

bullet

0 k dopravní nehodě

bullet

0 k úniku ropných produktů

bullet

1 planý poplach

bullet

2 taktické cvičení

 

        Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 1238 hodin  z toho 36,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

Foto ze zásahů:

bullet

UVR Purum 10.10.2004

 

 

rok   2003    57 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

49 výjezdů k požárům

bullet

6 k tech. zásahu

bullet

1 k dopravní nehodě

bullet

1 k úniku ropných produktů

bullet

0 planý poplach

 

        Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 2342 hodin a 40 min. z toho 62,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

bullet

Smutný konec roku ( dvě oběti )

 

 

rok   2002    34 výjezdů

 

Dle charakteru bylo:

bullet

28 výjezdů k požárům

bullet

3 k tech. zásahu

bullet

1 k dopravní nehodě

bullet

1 k úniku ropných produktů

bullet

1 planý poplach

bullet

od 12 - 31.8.2002 nepřetržitě zasahoval náš sbor při likvidaci následků povodní v Řevnicích a okolí

        

      Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali při zásazích 2964 hodin a 40 min. z toho 27,5 hodiny v dýchací technice. Zde ovšem není zahrnuta doba, vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

 

 

Modlitba hasiče

Nechť kdekoli oheň vzplane

já splním svoji povinnost

pro záchranu životů Pane

dodej mi síly dost,

v náručí vynést dítě

když ještě nevypršel čas,

ale i starou matku,

která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolán jsem

před ohněm bližní chráním

a pomoci chci všem.

Když z  tvé vůle má se stát,

že sám při tom život ztratím

požehnej Pane mé rodině

a laskavou rukou vrať jim

co při plnění poslání

jsem jiným lidem dal.

                   Amen

( opsáno v muzeu v Přibyslavi )

 

Dne 23 a 24. října 2003 byla v Přibyslavi udělena medaile "Za záchranu života" členovi zásahové jednotky SDH Mníšek pod Brdy Lubošovi Balejovi (Lupínek), který při zásahu u požáru rodinného domu ve Stříbrné Lhotě dne 29. července 2003 s nasazením vlastního života zachránil starého majitele domu. 

 

 
 

 

 

WebZdarma.cz

Domů | O Mníšku pod Brdy | Historie sboru | Zásahová jednotka | Fotogalerie | Na pomoc výcviku | Trocha legislativy | Odkazy | Archiv

TOPlist

S problémy, náměty nebo dotazy týkajícími se tohoto webu se obraťte na [jprais@seznam.cz].


Poslední aktualizace: 28.2.2017